מרגיה הנדסה - פרוייקטים בעבודות מתכת
עברית
English
 

OIL EXPLORATION AT ROSH HA'AYIN

Marjieh Engineering LTD  I  box .9154 , Nazareth 16000  I  Awni: 052-3200228  I  Imad: 054-4796376 I  tel-fax: 04-6564216  I  email: marjieh.eng@gmail.com